segunda-feira, 9 de novembro de 2009

Tegen de ontruiming van het Libertair Cultureel Centrum: VERZET EN SOLIDARITEIT!

Het Libertair Cultureel Centrum van Cacilhas, een anarchistische ontmoetingsplaats die al 35 jaar lang bestaat, wordt bedreigd met ontruiming door de eigenaar van het gebouw. Het verdict van de Rechtbank van Almada van 2 november 2009 luidt dat het LCC 20 dagen heeft om zijn lokalen te verlaten. Het LCC heeft beroep aangetekend op 19 november en heeft op deze manier het ontruimingsbevel van het gerecht kunnen uitstellen. Momenteel wacht het LCC op de beslissing van het gerecht over het beroep. Deze beslissing kan het ontruimingsbevel annuleren, een nieuw proces openen of het vorige verdict bevestigen. Niemand weet hoe de beslissing zal luiden noch hoe lang deze op zich zal laten wachten. We weten enkel dat we onze lokalen binnen de 10 dagen zullen moeten verlaten indien het beroep afgewezen wordt. Het Libertair Cultureel Centrum leeft momenteel zonder enige zekerheid over zijn toekomst, maar een ding is zeker: we zullen al het mogelijke doen om continuïteit te geven aan het LCC en om de ruimte die het Centrum al 35 jaar lang gebruikt, te behouden. Daarom beroepen we nos op de solidariteit van al diegenen die zich identificeren met het LCC. Financiële steun blijft belangrijk gezien we enorm hoge kosten hebben voor een assocatie die leeft van vrije bijdragen van zijn leden en simpatizanten. Het beroep heeft ons 2000 euro aan honoraria van de advocaat en 75 euro aan “gerechtsbelasting” gekost. Indien het beroep afgewezen wordt, kan het gebeuren dat we ook de gerechtskosten moeten betalen. In geval van ontruiming, zal ook de conservatie van de inboedel van het LCC kosten met zich meebrengen. De redenen van de eigenaar van het gebouw zijn duidelijk: het mogelijk maken van de rentabilisatie van een ruimte, en dit door de ontruiming van een associatie die een heel lage huur betaalt (51 euro per maand) en wiens contract enkel kan opgezegd worden door een ontruiming. De rol van het gerecht is ook duidelijk: de interesses van de eigenaars en van het priveebezit verdedigen, gezien deze de nodige werktuigen zijn van het huidige systeem gebaseerd op ongelijkheid en exploratie. Het LCC is momenteel een van de weinige anarchistische ruimtes die nog bestaan in Portugal, uniek wegens zijn lange bestaan en zijn rol in het behoud van het historisch libertair gedachtengoed, alsook wegens zijn affectieve relatie met generaties van anarchisten die in het LCC een ruimte vinden om te leren, de experimenteren en hun gedachtengoed te verspreiden. Het Libertair Cultureel Centrum probeert zoveel mogelijk actief te zijn op lokaal vlak en steeds de weerstand tegen een situatie die niet enkel nos raakt te stimuleren en te divulgeren. We moedigen elke vorm van solidariteit aan van al diegenen die onze strijd op andere plaatsen wensen te potentialiseren. Libertaire groeten! Libertair Cultureel Centrum 23 november 2009 Contact: E-mail: ateneu2000@yahoo.com Adres: Apartado 40 / 2800-801 Almada / Portugal Blog: http://culturalibertaria.blogspot.com bankgegevens voor donaties: Titulair / Owner: CENTRO DE CULTURA LIBERTÁRIA Voor overschrijvingen in Portugal / For transfers inside Portugal: NIB: 003501790000215493029 Voor internationale overschrijvingen / For foreign transfers: IBAN: PT50003501790000215493029 BIC: CGDIPTPL